FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
cơ hội mua lên đúng kịch bản đề ra mong là giá chạy đung sdự đoán