TedPham

Mua bán nhanh trong đợt điều chỉnh

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Lướt sóng nhanh
Bình luận: Lưu ý: Vẫn đang down trend trong khung ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.