huan162

USD /CAD 09 -->15/01 Phân tích theo PP BOb volman

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đã chạm lại hỗ trợ . Chờ giá tích lũy tại HT đồng thời EMA tiến sát về với giá để tạo nén giữa đg Kháng cự và EMA để SELL .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.