tradafx

Đợi giá phá vỡ Key level và tín hiệu mua với USDCAD

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Hiện tại xu hướng tăng đã được xác nhận.
Giá đang tăng mạnh và kiểm tra ngưỡng kháng cự 1.26000.
Đợi giá tăng phá vỡ Key level này thì cấu trúc giảm ngắn hạn không còn.
Cần thêm xác nhận sau khi giá đã phá ngưỡng 1.26000 có thể chờ các thiết lập mua xuất hiện tại đây.
Mục tiêu lợi nhuận nếu giá tiếp tục xác nhận xu hướng tăng là vùng kháng cự tại 1.28000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.