NenTangForex

Sell USDCAD

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại giá đã pullback về vùng sell, chúng ta có thể vào lệnh tại đây
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta đã có lợi nhuận từ chiến lược này. Giữ R:R cho bạn và chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.