DatTong

USDCAD, Hình thành mô hình vai đầu vai trên H4?

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD , Hình thành mô hình vai đầu vai trên H4?
Bình luận:
Bình luận: Dời stoploss vào entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan