Naked_Traderr

NỤ HÔN CUỐI - Naked Forex

Đào tạo
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
62 lượt xem
2
3 Bước:

1. Xác định Keylevel

2. Đợi thị trường chạm tới những vùng này

3. Giao dịch mô hình xuất hiện ở một trong những vùng này