FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
cặp này giá đã chạy được một đọa dài. chờ giá điều chỉnh rồi vào buy. chỉ buy chứ không đánh sell ngược xu hướng
Bình luận:
đi đúng kế hoạch
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.