dinhchien

USDCAD - Giảm tiếp xuống EMA200 weekly

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Xu hướng giảm vẫn hiệu lực theo lý thuyết dow
- Daily: quy luật 78.6 - 127.4 vẫn hiệu lực.
- H4: cấu trúc thị trường vẫn đi theo swing trade. Vùng giao EMA50 vs EMA100: swing zone
- H1: Tín hiệu DinhChienFX báo giảm tiếp. Kỳ vọng mục tiêu tiếp theo sẽ là sóng 5 Elliot target 3, trùng với quy luật 127.4
* Sẽ cập nhật tín hiệu đảo chiều nếu khung H1 xuất hiện.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.