dinhchien

USDCAD - Giảm tiếp xuống EMA200 weekly

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Xu hướng giảm vẫn hiệu lực theo lý thuyết dow
- Daily: quy luật 78.6 - 127.4 vẫn hiệu lực.
- H4: cấu trúc thị trường vẫn đi theo swing trade. Vùng giao EMA50 vs EMA100: swing zone
- H1: Tín hiệu DinhChienFX báo giảm tiếp. Kỳ vọng mục tiêu tiếp theo sẽ là sóng 5 Elliot target 3, trùng với quy luật 127.4
* Sẽ cập nhật tín hiệu đảo chiều nếu khung H1 xuất hiện.