Cafeforex123

Sell limit USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell limit USDCAD tại supply zone H4. Deal này khá rủi ro vào khối lượng vừa phải; R/R 1/7 khá tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.