Cafeforex123

Sell limit USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell limit USDCAD tại supply zone H4. Deal này khá rủi ro vào khối lượng vừa phải; R/R 1/7 khá tốt