FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sóng Elliote

USD/CAD đang đi nhịp 5 khung H1 để hoàn thành sóng A khung H4. Khả năng cao sẽ có nhịp điều chỉnh sóng B khung H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.