Dungtrader101

Chiến lược giao dịch USDCAD 26/10-28/10/2017

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh buy tại vùng giá bên trên 1.2600
Mục tiêu chốt lời bên dưới 1.3000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.