OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại tỷ giá này đã phá khỏi trendline. Đây là 1 vùng hợp lý để sell.
Chiến lược như trên biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.