OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá chạm cạnh trendline giảm D1 và phản ứng giảm
Giá đang retest lại cạnh của đường trendline, khuyến nghị sell TP SL như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.