FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trong tình huống thị trường này, tôi đang xem xét các chỉ số mutiple Và tôi có thể thấy đà tăng tích lũy trên cặp này ngay bây giờ Setiment này làm cho Phe Bò thiên vị và tôi đang xem xét một Dài hạn và đăng ký và bình luận ý tưởng của tôi nếu bạn thích chúng!

Bình luận