Nguyen_Tuan_Long

Xu hướng Xuống - USD/CAD - Cần xác nhận rõ ràng hơn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên khung Daily, có một kênh tính từ ngày 19/7.
Trường hợp giá phá qua kênh thì có thể nói USD/CAD xác nhận một xu hướng Xuống.
Mục tiêu đầu tiên là vùng đáy 1.3015 ( dự kiến giá xuống trong khoảng từ 4 đến 7 ngày - tính từ 7/8/2019 - trường hợp giá xuống luôn và ngày 7/8/2019 là đỉnh)
Mục tiêu tiếp theo là vùng hỗ trợ 1.2900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.