Nguyen_Tuan_Long

Xu hướng Xuống - USD/CAD - Cần xác nhận rõ ràng hơn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên khung Daily, có một kênh tính từ ngày 19/7.
Trường hợp giá phá qua kênh thì có thể nói USD/CAD xác nhận một xu hướng Xuống.
Mục tiêu đầu tiên là vùng đáy 1.3015 ( dự kiến giá xuống trong khoảng từ 4 đến 7 ngày - tính từ 7/8/2019 - trường hợp giá xuống luôn và ngày 7/8/2019 là đỉnh)
Mục tiêu tiếp theo là vùng hỗ trợ 1.2900