OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD dđang có 1 buildup trên khung thời gian d1 báo hiệu cho thấy 1 cú breakout là nhiều khả năng. Buy UCAD khi giá đến điểm như trên hình, thắt chặt SL ngay nếu giá cóa dấu hiệu false breakout

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.