ptsonpt

các nút mây và lõm mây

Đào tạo
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
16 lượt xem
0
- các nút mây là điểm kết thúc 1 con sóng
- các lõm mây thể hiện thời điểm giá có thể bị hút lại