dinhchien

USDCAD - Cách đoán hướng bằng 3 màn hình.

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Đoán hướng giảm theo hình
- Daily: 3 lần swing và giảm theo quy luật 78.6 fibonacci retracement , Impulse target 127.4
- H4: Hình vai đầu vai đã kích hoạt, hiện tại đang hồi về swing zone.
- Điểm dừng lỗ (Stop loss) tính từ đỉnh đầu (Head) + giao động thực tế (ATR)
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.