dinhchien

USDCAD - Cách đoán hướng bằng 3 màn hình.

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Đoán hướng giảm theo hình
- Daily: 3 lần swing và giảm theo quy luật 78.6 fibonacci retracement , Impulse target 127.4
- H4: Hình vai đầu vai đã kích hoạt, hiện tại đang hồi về swing zone.
- Điểm dừng lỗ (Stop loss) tính từ đỉnh đầu (Head) + giao động thực tế (ATR)
- Chúc may mắn.