Long1111111111

UCAD SHORT

Giá xuống
Long1111111111 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
d1 uscad đang dần hình thành xu hướng tăng trong trung hạn giá đang tiến dần về vùng kháng cự tuy nhiên h1 lại đang cho tín hiệu giảm trong ngắn hạn.
quan điểm cá nhân uacd tiếp tục giảm r mới tiếp tục tăng
sell ucad 1.25400-1.25500 tp 1.24300 sl 1.26000
Goodluck
Bình luận:
tí thì liếm stopploss :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.