dinhchien

USDCAD - Sẽ sớm tăng mạnh trong tuần này

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Chìa khóa chính cho giao dịch của tôi là MACD cao nhất trong 3 tháng tại Sóng đối xứng 3 (đã vượt quá đường Bolliger band trên)
- Chỉ báo Force index hỗ trợ đang tăng.
- Hiện giá điều chỉnh về đường giữa Bolliger Band (tại vùng sóng đối xứng 4).
- 3 mục tiêu được tính theo quy tắc Elliot.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.