OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- USDCAD trong ngắn hạn tại khung H1 đã thoát khỏi trend giảm.
- Mình buy USDCAD hiện tại ( 1.315) lên vùng kháng cự cũ 1.32300 (+80pip)
sl tại 1.311 (-40pip)
RR 1:2. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.