abeer25

ucad liệu có phá đáy lân nữa ko

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
cùng xem nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.