GKFXPrimeVN

Phân Tích Kỹ Thuật USD/CAD Ngày 12/04/2019 – Chờ Đợi Cơ Hội

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp tiền USD/CAD đang có những tín hiệu tích lũy trên đồ thị Daily. Diễn biến tiếp theo của cặp tiền này là gì?

Tổng quan kỹ thuật:
• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị Weekly: Tăng
• Xu hướng trên đồ thị Daily: Trung lập
• Vùng kháng cự cần chú ý: Xung quanh 1.36677
• Vùng hỗ trợ cần chú ý: 1.30682 – 1.31129
• Hướng đi kì vọng: Trung lập

Cặp tiền USD/CAD đang có những động thái tích lũy trên đồ thị Daily. Một mô hình tam giác cân xứng (symmetrical triangle) đã được hình thành.

Chỉ báo ADX đang ở mức 12 và trúc xuống, ám chỉ rằng thị trường vẫn đang chờ đợi những xung lượng mới. Vì vậy, theo dõi chính là cách tiếp cận tốt nhất đối với USD/CAD vào lúc này.

Nếu giá xuyên phá lên biên trên của mô hình tam giác cân xứng với lực mạnh, mục tiêu tiếp theo mà USD/CAD hướng tới nhiều khả năng sẽ là khu vực kháng cự xung quanh 1.36677 (điểm cao nhất của ngày 31/12/2018).

Ngược lại, nếu giá xuyên phá xuống biên dưới của mô hình tam giác với lực mạnh, vùng hỗ trợ 1.30682 – 1.31129 (các điểm thấp của ngày 01 /02/2019 và 25/02/2019) nhiều khả năng sẽ được test lại.

Theo Phạm Hải (GKFXPrimeVN)

------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.