OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
23 lượt xem
0
PTKT UCAD quan điểm xu hướng dài hạn tăng khi break ở khung D,xét khung nhỏ hơn thì khá giống VDV,3 ĐỈNH,tuy nhiên với mô hình ở thấp như vậy ko có khả thi chúng ta canh dưới Mua lên breakout trend chúng ta tính chuyện bán sau.