smallturtle

Bán xuống USD/CAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
26 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Sau khi nến tuần đóng cửa dưới keylevel quan trọng 1.25242 thì đã xác nhận xu hướng giảm
- Biểu đồ H4: Vùng Supply 1.25242