dinhchien

USDCAD - Sẽ giảm mạnh trong vài tuần tới

Giá xuống
FOREXCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Khung thời gian tuần có Nến Marubozu . Độ dốc MACD đã cho tín hiệu giảm.
- Khung thời gian hàng ngày: Biểu đồ MACD thấp nhất trong 3 tháng.
Do đó mình đoán USDCAD sẽ giảm trở mạnh với 3 mục tiêu (được tính theo quy tắc sóng Elliot ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.