FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD hồi về và tạo 1 fakey patern đẹp trên khung tg d1, ngoài ra momentum indicator MACD đã cho thấy dấu hiệu của sự mạnh lên của bên bán so với bên mua tại đợt sóng tăng trước đó. Buy stop USDCAD như trên chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.