FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cùng mình phân tích cặp này nhé!

- H4 giá hiện tại có xu hướng tăng và cấu trúc tăng rõ ràng.
đồng thời hiện tại cũng đang hồi về vùng Fibo 0.5 - 0.618 - vùng này lại trùng với đỉnh trước đó và giá bị giữ lại đây nhiều lần chưa phá xuống được.

Nhận định: mình đưa ra 2 kịch bản như sau:
1) giá hồi về vùng này vùng mua mạnh, chờ có mô hình nến đảo chiều hoặc tạo cấu trúc tăng trong H1 hoặc M15 thì nghiên cứu buy lên. mình thiên về kịch bản này hơn do xu hướng chính vẫn đang là xu hướng tăng.
2) trường hợp giá phá xuống dưới chứng tỏ vùng này không giữ được giá nữa và khả năng giá sẽ đảo chiều đi xuống, lúc đó mình sẽ chờ giá hồi lên vùng vừa bị phá xuống để tìm cơ hội sell xuống.

Kịch bản nào đủ điều kiện mình sẽ cập nhật trên kênh để mọi người được biết nhé!

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và chỉ nên vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!Bình luận:
Giá đang chạy theo kịch bản 2, mình sẽ đợi đủ điều kiện để tìm cơ hội vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.