DamThinh

UCAD TREND TĂNG DÀI HẠN

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
28 lượt xem
0
trên khung dài hạn D1, đã có tín hiệu quá bán và đảo chiều tăng mạnh tạo thành breartrap- đây chính là động lực cho tín hiệu dài hạn sẽ tiếp diên xu hướng tăng giá !
tùy theo nhiều chiến lược đánh dài hạn hay ngắn hạn tôi khuyến nghị chỉ nên đánh BUY.