GAMOFX

UCAD TREND TĂNG DÀI HẠN

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
trên khung dài hạn D1, đã có tín hiệu quá bán và đảo chiều tăng mạnh tạo thành breartrap- đây chính là động lực cho tín hiệu dài hạn sẽ tiếp diên xu hướng tăng giá !
tùy theo nhiều chiến lược đánh dài hạn hay ngắn hạn tôi khuyến nghị chỉ nên đánh BUY.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.