anhnguyet95

BUY USDCAD 28/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
H4 vừa mới tạo zone hay còn gọi là vùng demand, mua tại vùng này sl 30 pips
Đồng thời D1 vùng này cũng đang là vùng demand
Nhớ tuân thủ sl
Giao dịch đang hoạt động:
Có thể đóng tại 30 pip, nếu break qua khỏi vùng này, mới tiếp tục lên lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.