khoahuynh

USDCAD - Canh mua

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh mua USDCAD tại vùng cản H4. Mục tiêu 5R.
Trường hợp giá phá 1.2476, tiếp tục canh mua trong vùng 1.2420
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.