tohaitrieu

USD/CAD H1 Vai - Đầu - Vai

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD H1 Vai - Đầu - Vai.

Đang hoàn thiện vai phải, xuất hiện Bearish Engulfing .

Có hai mục tiêu để Sell:

Sell tỷ giá hiện tại: 1.3392

Chờ Breakout Neckline

SL: 1.3425

TP1: 1.3325

TP2: 1.3303

Full TP: 1.3283
Giao dịch đang hoạt động: Khớp lệnh Sell 1.3392, SL 1.3425
Đóng lệnh: dừng lỗ: USD/CAD chạm SL tại 1.3425 tổng thua lỗ cho khối lượng 0.03 là 8.18$

Kết thúc ngày giao dịch 27/03/2019