tohaitrieu

USD/CAD H1 Vai - Đầu - Vai

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD H1 Vai - Đầu - Vai.

Đang hoàn thiện vai phải, xuất hiện Bearish Engulfing .

Có hai mục tiêu để Sell:

Sell tỷ giá hiện tại: 1.3392

Chờ Breakout Neckline

SL: 1.3425

TP1: 1.3325

TP2: 1.3303

Full TP: 1.3283
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp lệnh Sell 1.3392, SL 1.3425
Đóng lệnh: dừng lỗ:
USD/CAD chạm SL tại 1.3425 tổng thua lỗ cho khối lượng 0.03 là 8.18$

Kết thúc ngày giao dịch 27/03/2019

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.