traderthang72020

BUY USDCAD 11/03/2022

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Vùng Dz H4 tiếp diễn, entry bằng zone này, tp tại Sz H4 đối diện hoặc đỉnh cũ khung D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.