FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự đầu tiên tại mức 1.3324 , nơi có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ 1.3220
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.