tohaitrieu

USD/CAD Chart H1 mất hỗ trợ, phá Sideway

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD đã Sideway rõ ràng trong Chart H1 trong suốt khoảng thời gian từ ngày 24/04/2019 cho tới hiện tại đã khoảng 1 tháng.

CAD trong những ngày gần đây được sự hỗ trợ từ việc giá dầu phục hồi và giữ được mức giá cao.

Cuối tuần trước, chính quyền của Tổng Thống Trump đã quyết định sẽ dỡ bỏ Thuế thép với Canada và Mexico là một động lực hỗ trợ cho CAD và MSN có thể phục hồi thêm.

Ngày 20/05/2019 CAD thể hiện khá rõ sức mạnh khi USD gain nhưng USD/CAD gain không lại.

Quan sát Chart H1 của USD/CAD Tô nhận thấy dấu hiệu Breakout vùng Sideway và đang kiểm tra lại Hỗ trợ hiện tại là kháng cự mà nó đã phá trước đó cho thấy có khả năng sẽ phải bán xuống với biên độ bằng đúng vùng Sideway.
Bình luận:
Chờ khớp lệnh phiên New York

Entry: 1.3415
Stop Loss: 1.3465
Take Profit: 1.3306
Giao dịch đang hoạt động:
Entry: 1.3415
Stop Loss: 1.3465
Take Profit: 1.3306

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.