GreenCapAlpha247

USDCAD Đi Trong Kênh Xu Hướng Tăng Dài Hạn

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mặc dù USDCAD đang có nhiều dấu hiệu đi xuống, cộng với đà giảm rất mạnh từ kháng cự 1.34011, chúng ta sẽ không nên vào lệnh bán mạo hiểm trong thời điểm hiện tại vì xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng dài hạn.

Như vậy, chúng ta sẽ chờ khi giá hồi về 1.28247 và tìm kiếm dấu hiệu hành động giá Mua.

English ver:
Although USDCAD is currently in downward trend with a decrease momentum by huge selling pressure at resistance 1.34011, we shouldn't go short as USDCAD is still in long-term increasing channel.

Thus, we will watch any weakened price closed to support 1.28247 to enter long position. It would be better if there will be a Buy Price Action.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.