tradafx

Chờ xuất hiện cơ hội mua với USDCAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giá tăng ở khung thời gian hằng ngày.
Giá đã phá vỡ Key level, cấu trúc giảm giá trước đó.
Giá đã có động thái thoái lui về vùng Fibonacci 61.8 và tạo một đáy mới sau đó tăng mạnh về vùng Key level 1.27000 hiện tại.
Đợi giá phá vỡ lần nữa và có tín hiệu mua sau khi retest có thể vào lệnh mua với USDCAD.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.2900-1.29500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.