dinhchien

USDCAD - Đoán giảm h1 [double top]

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- 1% rùi ro.
- Chúc may mắn.