DubaiSC

USD/CAD trong ngày: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 1,3520.

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,3520

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 1,3520 với mục tiêu mở rộng lên 1,3600 & 1,3625.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 1,3520 có thể giảm tới 1,3495 & 1,3470.

Tư vấn kĩ thuật:
Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.