jimmyphan81

Phân tích UCAD NGÀY 26/06/2021

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
33 lượt xem
0
FX:USDCAD

Plan trade : Buy ở 2 vùng giá
Buy 1: 1.2250- 1.2258
Buy 2 : 1.2157 -1.2201

Stop loss : 1.2074

Takeprofile : 1.2450 - 1.2608

Bình luận