bobbiboy8x

USD-CAD giá giảm

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
đề xuất một lệnh sell như hình

PP sử dụng: bẫy giá

Chốt lời và dừng lỗ mục tiêu

CUối tuần giá có thể chạy nhanh, mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.