nhinguyenminh1

SHORT USDCAD 3/7/2022

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
khung h4 giá phá lên nhưng 1.285 nhưng liên tục tại các đỉnh thấp dần -> downtrend ưu tiên tìm lệnh short
Hiện giá đã quay về key level, xuất hiện dấu hiệu giữ giá, khả năng là deep pullback.
Khung 15' vào lệnh theo mô hình 2 đỉnh

Bình luận:
Bình luận: SL: 1.276-1.281
TP1: 1.125
TP2:1.124
TP3: 1.223
TP4: 1.211
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chạm BE
Bình luận:
Vùng theo dõi tiếp tieo: 1.281
Bình luận:
Giá break out mạnh, Chuyển sang tâm lý Long, bình tĩnh chờ giá hồi, không FOMO
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.