URIFX

@USDCAD #Sell sóng 1 hoặc 5

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mình hy vọng đây là 1 triangle.
Bình luận: happy trade