DvDfx27

USDCAD-Cơ hội sắp đến.

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ tín hiệu PA đảo chiều TĂNG + Volume tăng ở ngưỡng hỗ trợ (màu hồng) thì mua vào theo mục tiêu giá.
Bình luận: Gía không đi như dự định, theo dõi tiếp.
Bình luận: