DvDfx27

USDCAD-Cơ hội sắp đến.

DvDfx27 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ tín hiệu PA đảo chiều TĂNG + Volume tăng ở ngưỡng hỗ trợ (màu hồng) thì mua vào theo mục tiêu giá.
Bình luận:
Gía không đi như dự định, theo dõi tiếp.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.