URIFX

USDCAD => End trend đến rất gần.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Nếu có 1 wave impulse, chúng ta có 1 đoạn dài để trade.