URIFX

USDCAD #Canh sell

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
1D: cho thấy cơ hội sell dài hạn.

1H: Canh breakout / đánh aggressive luôn.