AMBroker

Cập nhật USDCAD 24/09/2019

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
CẬP NHẬT USD / CAD: Hình thành nhiều wick rejection (nến có đuôi) trong khoảng 1.33000, đây là một vùng có thể triển khai set up rất đẹp. Sau khi thoát ra khỏi đường xu hướng ngược trend (counter trendline) tăng dần và mức hỗ trợ nhỏ ở vùng 1.32500, có một tỷ lệ RR rất tốt để canh bán short sell, với 1.31000 là mục tiêu đầu tiên, xa hơn có thể là 1.28000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.