URIFX

USDCAD #Bán wave C/3

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ giá pullback & breakout.
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận: break không?
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: back về làm 1 đoạn nữa nào.