XuanTruong-xtm

Phân tích cặp USDCAD khung H1

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích cặp USDCAD khung h1